“Juvenile Justice and Juvenile Courts”; *Tamanna Malik, Maharishi Dayanand University, Rohtak; **Dhriti Aggarwal, Maharishi Dayanand University, Rohtak